Head Fasciculus .. fasCIculus
Front Fasciculus .. fasCIculus
Back af fascis; bundt, knippel: Lille bundt eller streng, især af nervetråde eller muskelfibre
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile