Head Condylaris .. condyLAris
Front Condylaris .. condyLAris
Back af kondylos, kno: Som høre til kondyl (ledende). Fx er processus condylaris den knoformede ledende på mandibula som indgår i kæbeledet.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile