Head Pterygoideus .. pterygoiDEus
Front Pterygoideus .. pterygoiDEus
Back af terygos, vinge: vingeformet, som ligner en vinge.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile