Head Trigonum .. triGOnum
Front Trigonum .. triGOnum
Back af tria, tre + gonia, hjørne eller vinkel. Trigonum = trekant
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile