Head Lingualis .. linguAlis
Front Lingualis .. linguAlis
Back af lingua, tunge: tunge- som høre til tungen.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile