Head Auricula .. auRIcula
Front Auricula .. auRIcula
Back Øremuslingen. Auricula kommer af auris, øre. Auricula = "lille øre"
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile