Head Carotis .. caROtis
Front Carotis .. caROtis
Back søvn, bedøvelse: betegner halspulsåren "karotiderne" navnets oprindelse kan skyldes at man havde gjort den korekte iagtagelse, at kompression af karotiderne på halsen kunne fremkalde bevistløshed.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile