Head Visceralis .. visceRAlis
Front Visceralis .. visceRAlis
Back af viscera, indvolde: som høre til indvolde.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile