Head Parietalis .. parieTAlis
Front Parietalis .. parieTAlis
Back af paries, væg: som høre til væg, side.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile