Head Vidnepligt i retten?
Front Under hvilke forhold kan læger afkræves vidnepligt i retten?
Back

1) Hvis pt givet samtykke (alm. vidnepligt)

2) Hvis pt ikke har givet samtykke kan retten pålægge en vidnepligt hvis:

    a) Det er af afgørende betydning for sagens udfald

    b) Det er beretteget ud fra sagens beskaffenhed og dets betydning for vedkommende patient eller samfund 

Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile