Head Descendens .. desCENdens
Front Descendens .. desCENdens
Back nedadstigende. fx. den nedadstigende del af aorta, aorta descendens.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile