Head Ascendens .. vasCENdens
Front Ascendens .. asCENdens
Back Opadstigende. fx den opadstigende del af aorta, aorta ascendens.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile