Head Aorta .. aORta
Front Aorta .. aORta
Back Lægemespulsåren. Aorta, at hæve noget i vejret for at holde det oppe. Aristoteles overføre ordet til at betegne den store pulsåre i hvilken hjertet "hænger". Aorta som fra venstre ventrikel føre blodet ud i det store kredsløb inddeles i den opadstigende del, aorta ascendens; aortabuen, arcus aortae; og den nedadstigende del, aorta descendens; slutter i abdomen ved bifurcatio aortaesvarende til underkanden af 4. lændehvirvel, hvor den deler sig i sine to endegrene arteriar iliacae communes
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile