Head Pellucidum .. pelLUcidum
Front Pellucidum .. pelLUcidum
Back af per, igennem + luceo, lyser, skinner: gennemsigtig, klar, transparant. Septum pellucidum er en tynd (gennemskinnelig) tolaget menbran (består af to laminae septi pellucidi), der opadtil er tilhæftet undersiden af truncus corporis callosi og nedadtil-fortil hæftet til rostrum corporis callosi og nedad-bagtil til fornix; septum pellucidum adskiller lateralventriklens forhorn.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile