Head Fissura .. fisSUra
Front Fissura .. fisSUra
Back spalte, revne, fure. fx. fissura longitudinalis cerebri, den dybe spalte mellem hjernehæmispherene
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile