Head Retslægeråd opg?
Front Hvad er iflg lovgivningen retslægerådets opgave?
Back

1) lægevidenskabeligt skøn

2) farmaceutiske skøn

3) til offentlig myndigheder

4) vedr. enkeltpersonsers retsforhold 

Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile