Head Incisura .. insiSUra
Front Incisura .. insiSUra
Back indskæring, indbøjning, indbugtning. Bruges ofte i forbindelse med knogler eller organer.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile