Head Cortex .. CORtex
Front Cortex .. CORtex
Back Bark, som i barken på et træ, eller hjernebarken (cortex cerebri)
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile