Head Axon .. Axon
Front Axon .. axOn
Back Betegnelse for nervecellens længste cytoplasmiske udløber
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile