Head Exocrinus .. exoCRInus
Front Exocrinus .. exoCRInus
Back af Exo, udenfor + krinein, udskille: eksokrin serektion; eksokrine kirtler udskiller deres sekret til den indre eller ydre legemsoverflade, som regel via et udførselsgangssystem.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile