Head Reticulum .. reTIculum
Front Reticulum .. reTIculum
Back Lille net. Fx. Gennem hele hjernestammen findes et utal af små nervekerner som ligger spredt som et lille net imellem de langt støere kerner. De benævnes under et som "Formatio retikularis" ( formet som et lille net). Formatio reticularis har betydning for bevisthed og for musklernes spændingstilstand som kaldes tonus.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile