Head Columna .. coLUmna
Front Columna .. coLUmna
Back Søjle, pille, støtte ( har dermed også betydningen hjælper)
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile