Head Tractus .. TRACtus
Front Tractus .. TRACtus
Back Trækker, slæber, strøg, strækning, streng, bane
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile