Head Synsgrænser
Front Synsgrænser
Back Børn der ser under eller lig 6/18 skal indberettes. Svagtsynet = 6/18-6/60 på det bedste øje med optimal korrektion Blindhed = 6/60 eller derunder. (WHO 3/60) Læsning kræver 6/18 Privatkørsel: min.6/12 på bedste øje m optimal korrektion. Hvis blind på det andet øje, mindst 6/10. Min.120graders synsfelt. Hvis briller skal de bruges, hvis dobbeltsyn skal det ene øje dækkes. Erhvervskørsel: min.6/7,5 på det bedste, 6/12 på det dårligste. Briller accepteres til +/-8, derefter skal linser bruges. Bedre end 3/60 uden briller. Normalt synsfelt, intet dobbeltsyn. I alt ca. 1% af befolkningen er svagtsynede eller blinde. Hos børn skyldes det hjerneskader (opticusatrofi, baneaffektion, cortexskader). Ofte fødselstraume el neonatal asfyksi. Desuden katarakt, mikroftalmus, aniridi, nystagmus, albinisme. Yngre voksne: Diabetisk retinopati, synsbaneskader, arvelige nethindesygdomme (retinitis pigmentosa, juvenil makuladegen.). Desuden som kompl. til kraftig myopi (retinaløsning, blødninger i makula) Ældre: AMD (80%). Diabetisk, glaukom. Katarakt i 3.verdenslande.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile