Head Børneoftalmologi
Front Børneoftalmologi
Back Fødes hypermetrope, kan ikke akkomodere. V.6 uger kigger de efter forældrenes ansigter, 10 uger øjenkontakt (ellers øjenlæge inden få uger). 3-4 mdr dreje hovedet mod nye ting, 2,5-4år score 1.0 v synstest, højst 1 linjes forskel. Amblyopi: Skelen, katarakt, ptose, stor refraktionsanomali, afaki efter kataraktOP, kongenit glaukom. Sjældent v myopi, tager bare tingene tættere på og får derved et klart billede. Hvis >+5 bør der gives briller fra helt tidligt, især v konvergent skelen. V. mindre grader kan de tit kompensere v akkomodation, mm der er skelen/træthed. Evt. læsebriller. >1-2 myopi skal korrigeres når barnet skal kunne se på afstand (børnehave). Obs hovedpine, ondt i øjnene v nærarbejde. Kan undersøge visus m cykloplegi = lammet akkomodation. Skal ses af øjenlæge hvis briller under 10år Svær, dobbeltsidig synsnedsættelse før 3mdr giver nystagmus. Desuden v CNS-sygdom. Skal altid henvises til øjenlæge. Konjunktivit (forkølelse/viral, bakteriel, klamydia, gonore) Tårevejsstenose giver flåd og evt sekret, men ikke rødme. Obs kongenit glaukom v tåreflåd - samtidig lyssky, storeøjne, uklare cornea, nysen. Over 2000 syndromer m øjensymptomer. Down har overrepræsentation i forhold til skelen, briller, tidlig katarakt, keratokonus. Livslang kontrol. Føtalt alkoholsyndrom m bl.a. hypoplastiske synsnerver. Abnormt udseende øje: Iriskolobom (defekt, US om inddrager indre øje = muligt alvorlig synspåvirk) mikroftalmus (obs om kun ptose) Aniridi. 50% får glaukom, alle skal følges. Albinisme: rød eller lysebrun/blå. Kan ikke finde makula, nedsat syn, nystagmus.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile