Head Systemiske infektioner i øjet
Front Systemiske infektioner i øjet
Back Bakterier: - yderst sjældent. Endogen bakt.endoftalmitis. Ensidig, meget aggressiv. Panoftalmi = en stor abscess. OFtest endokardit, GI. Dårlig prognose trods hurtig beh. m vitrektomi og instil.af AB. Venera: - Syfilis (2.og 3.stadium). Kan ligne alt muligt, inkl. uveit. - Reiters (conjunktivit, urethrit, artrit). HLA-B27. Bakteriel inf. udløst. - TB (1-2% af pt får øjensymp). Svampe: - Immunsupprimerede. V. fungæmi ses spredning til øjet i 25-45% af tilfældene. Især candida. Smerter, rødme, ofte ingen symp. tidligt. Senere uklart vitreum, retinale infiltrater = nedsat syn, evt. traktionsamotio. CMV: Hos AIDS-pt m CD4 < 50. Aggressiv inf., udbredte nekroser og blødninger, cotton wool spots. "cheese and ketchup". Blindhed på uger-mdr. Virostatika kan forsinke, går i ro hvis CD4 stiger igen. Autoimmunt: Ganske hyppigt. Oftest uveit. A.temporalis, bechterews, sarcoidose, wegeners, reiters, JIA, sjøgren...
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile