Head AION
Front AION
Back Anterior, iskæmisk optikus neuropati. Hyppigste årsag til akut synstab > 50. 10-20% skyldes vaskulit, A-Aion (arteritis). N-aion = HT, arteriosklerose. AION/arteritis temporalis: autoimmun vaskulit, >60år. Oftest ciliaris post brevis, forsyner papillen. Papilødem, akut svært synstab. Debuterer unilat, irreversibelt. Smerter, tyggeclaudikatio, almensymp, feber, vægttab. Aktu behandling for at undgå progression/kontralat: IV-steroid1mg/kg/dag, justeres efter klinik. Vedligeholdelse i mange år. CRP/SR (markant forhøjede). Biopsi af art.temporalis inden en uge efter startet steroidbeh. Transmural inflam. m kæmpeceller. N-aion: Hyppigste. Synstab på timer-dage, ikke så voldsomt som A-aion. Papilødem, sektorformet. Synsfeltdefekt. Alder, HT, DM. Infarkt i synsnerven. - Kan være svært at skelne. Altid give prednisolen v mistanke om art.temporalis.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile