Head ikke holde retslægelig ligsyn
Front Under hvilke omstændgiheder kan kun politiet ved dødsfald som følge af UT afstå at lade afholde et retslægeligt ligsyn?
Back

1) Hvis død er indtrådt nogen tid efter ulykker

2) Hvis dødsfald ikke har politimæsig interesse 

Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile