Head Fundus hypertonicus
Front Fundus hypertonicus
Back I: kaliberveksling, forsnævring af arterioler. Skyldes karspasmer, evt. fortykket væg. Indikerer forandringer andetsteds. Slyngede arterioler m øget vægrefleks (sølvtråd) II: overkrydsningsfænomen III: hårde ekssudater, blødninger, cotton-wool-sports. Kapillær okklusion. Behandlingskrævende! (Reversibelt indtil nu, ingen subj.ændringer. IV: Papilødem. Mulige symptomer pga ekssudat i fovea. Ellers ingen. Akut livsfare, øget ICP. Beh: MEdicinsk. Forandringerne kan svinde på uger-mdr. Mulig atrofi af n.opticus, eller makulopati
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile