Head Blikpareser
Front Blikpareser
Back Læsion af supranukleære centre. Begge øjne er symmetrisk afficerede, intet dobbeltsyn. Horisontale: Frontalt blikcenter = deviation mod læsionen, modsidig hemiparese. Apopleksi. Forsvinder på 14 dage pga regulatoriske mekanismer. Pontine = deviation væk fra læsionen, modsidig hemiparese. Vertikale: Mindre hyppige. Blikcenter i tectum øverst i hjernestammen. Tumor i corpus pineale, hydrocephalus. Evt. deviation nedad (solnedgangsblik) Internukleære: Skader mellem okulomotoriuskernerne. Læsionens side kan ikke adduceres, abduktion giver nystagmus på modsidige. Hvis <50 år er det MS, ofte bilat. Ældre er mikrovaskulært. Bedres ofte på uger.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile