Head Pupiller
Front Pupiller
Back Parasympatikus kontraherer, sympatikus dilaterer. V. blindhed reagerer det blinde øje ikke på direkte lys, men for indirekte. Forskel i størrelse skyldes efferente defekter, oftest n.oculomotorius eller gang.ciliare. Anikosori. Mere end 0,4mm. 20% har fysiologisk. Ved ptose v den store pupil = oculomotoriusparese, Den lille = horners. Horners = vagusafbrydning. Miosis, ptose, nedsat svedtendens. Opdages i dæmpet belysning, da den anden ellers er kontraheret. Langt forløb af sympatiske fibre. 1.neuron (hjernestammen = neurologiske symptomer dominerer). 2.neuron (lungetumor, kirurgi for carotisstenose, diskusprolaps, tumorer på halsen) 3.neuron (langs carotis communis og interna. Carotisdiss.giver horners hos 50%) Kan verificres m kokaindråber der vil dilatere (kan ikke hvis horners) Nærbliksrefleks = akkomodation, konvergens og pupilkontraktion. Akut dilateret: Unilat dilateret og lysstiv kan skyldes tryk p n.oculomotorius/dens kerne hvis samtidig bevidsthedspåvirket (hurtigt voksende blødning, obs incareration) Hvis vågen og upåvirket: Parese, hvp, motilitetsforstyrrelser.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile