Head Sygdom i n.opticus generelt
Front Sygdom i n.opticus generelt
Back Primære symptom er nedsat syn. Centralt/synsfelt. Farvesyn. Langsommere reaktion af pupil v lys (relativ afferent) Smerter kun v inflammation. Kan se normal ud selv v svær sygdom, eller papilødem. Dårligt afgrænset, fremhvælvet. Stasede vener og blødning omkring papillen. Kan skyldes lokal iskæmi, inflammation, kompression, metabolsk, øget ICP. Dobbeltsidig er fundus hypertonicus IV (normalt syn, påvirket retina, påvirket AT) eller øget ICP (normalt syn, upåfaldende retina, påvirket AT). Bilat papilødem er hjernesvulst indtil modbevist! Ensidig kan være Art.temporalis, CVT og opticusneuritis.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile