Head Diabetisk retinopati:
Front Diabetisk retinopati:
Back De kronisk høje BS giver skader på øjne såvel som nyrer og nerver. Skaderne ses især på retina. Skyldes endoteldysfunktion og frigjorte vækstfaktorer i kapillærerne = øget permeabilitet m blødninger, ekssudater og ødem. Karokklusion, nedsat persusion =iskæmi, giver karnydannelser. De nye kar kan vokse ind i glaslegemet og give spontane blødninger. Non-proliferativ: (simplex). Hæmoragier, mikroaneurismer (små røde pletter v de temporale karbuer), hårde ekssudater (kronisk ødem), cotton-wool spots (infarkter), kaliberveksling+overkrydsning, makulopati (fortykket retina). Varierende nedsat centralsyn. (ødem i makula eller blødning) Proliferativt: Nydannede kar. Stor risiko for blødning i vitreum = fluer. Fibrovaskulært arvæv =risiko for traktionsamotio. 50% blinde efter 5 år hvis ubehandlet! V. type I er der intet v debut, 25% v 5 år, 60% efter 10. Type II har 25% v debut. Lavere %-del af prolif v type II, men samlet højere antal pt. Makulopati ses især v type II Beh: Medicinsk: Bs-kontrol, BT. Test af steroider, VEGF-blokkere. Laser: prolif = panretinal. Ca. 2000 skud på 2-4 seancer pr øje. Makulopati = fokal laser omkring makula. 50-300 skud i en seance. Generelt: der kommer først symptomer sent når der er svære forandringer, derfor screening. Type II = ved diagnose og hver år, Type I = årligt efter 5 års varighed. Andre: Katarakt (tidligere end gnsnt) Refraktionsændring pga ændret linsevolumen. Sker på timer, vent m briller til BS-reg er stabil Neovaskulært glaukom: på iris' forflade og i kammervinklen. Ses sjældnere i dag.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile