Head Intraokulære tumorer
Front Intraokulære tumorer
Back Benigne: Nævus. Flad pigmenteret, i alle dele af uvea. Ligner fregner i iris. Kan ligne MM i choroidea, men flad, % vækst, uændret pigmentering. Hæmangiomer kan ses i choroidea og give løsning, evt. ass m Sturge-Weber (ansigtsangiom = nævus flammeus + intrakranielt) Maligne: - MM: 50/år, hyppigste primære. Oftere blandt type I hud. 50-70år, ensidig. 85% choroidea, 10% corpus ciliare, 5% iris. Iris ses v kontrol, eller kan trække pupillen skæv. CC kan give trykstigning v vækst i forreste kammer. Choroidale ses som spættet, sort-mørkegråt velafgrænset. altid amotio rundt om. Paddehatkonfig. når gennem bruchs membran. 50% overlevelse 10år. Bedst i iris. Beh: iris = kirurgisk. Choroidea = radioaktiv plade påsyet i dage. Store tumorer = enukleation. - Retinoblastom: Kun børn, 5 årligt. 30% bilat (arvelige, ligesom 30% af de unil.) Manglende fkt af tumorsuppressorprotein i umodne retinaceller. Kræver mutation i begge alleler inden de første leveår. Obs genetisk udredning og tæt kontrol. Hurtig vækst, nedsat syn = skelen. Leukokori (hvid tumormasse fylder corpus). Amaurotisk katteøje. Uni eller multicentrisk. Nekrotiske områder m forkalkninger. Us i GA, UL. Beh: stråling +/- cytostatika. Enukleation v unilat, ikke-arvelige. Prognose: dødelig ubehandlet pga indvækst/metastase til hjernen. De arvelige skal følges livslangt, får øget risiko for især sarkomer senere. Metastaser: Hyppigste gruppe. 4-8% af cancerpt. i obduktion. Oftest choroidea. Især bryst og lungekræft. Synsnedsættelse hvis tæt på fovea. Afvent hvis pt er påbegyndt kemo. ellers stråler.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile