Head Tumorer i conjunktiva
Front Tumorer i conjunktiva
Back Benigne: Ofte pigmenterede. Tiltagende antal melanoser (helt overfladiske pigmenteringer, sjældent hos lyshudede). Nævus er hyppige. Opstår i ungdom som lyserød, pigmenterer i pubertet. Fri forskydelighed mod sklera er et godt tegn. Papillomer ses i nedre, mediale kvadrant hos 20-40årige. Maligne: 10-20 årligt. - PCC: korneolimbalt kl.3 eller 9. Langsom vækst, kan ligne pterygier. Gelatinøs overflade, perlemorsskær. - MM: fra melanose, nævus, de novo. Uregelmæssige, sorte, eleverede, adhærant til sklera, har fødekar. - Maligne lymfomer: MALT. Laksefarvede, pudelignende. Beh: Benigne: fjernelse. Maligne: oftest kirurgi. Lymfomer kan stråles. Dråber m cytostatiko til melanoser.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile