Head Skelen - typer
Front Skelen - typer
Back Konkomiterende = ægte = non-paralytisk: ens skelevinkel v blik begge veje. Multifaktoriel. Forstyrrelse i den neuromuskulære balance (konvergens og divergenstonus). Musklerne er normale.Ca. 50% er familiære. 5% af 5-6årige børn, 1/3 fra første leveår. Skal være paralelle fra 4-6mdr gamle. 80% er esotropi. Permanent unilat: 50%. Hvis opstået i første leveår vil det give amblyopi. Ikke dobbeltsyn, læser lige så godt som jævnaldrende. Ingen symp i øvrigt. Permanent alternerende: 50%.Stimuleres på skift. Alm. syn på begge øjne, ikke amblyopi. Unormalt samsyn. Ikke dobbeltsyn, men muligt følelse af at objekter flytter sig. Akkomodativ: Stor, ukorrigeret hypermetropi (+4). Barnet akkomoderer for at se skarpt, reflektorisk konvergens. Ses fra 6mdr, intermitterende. Ophæves m briller hos en del, mindsker den hos resten. Giver amblyopi. Intermitterende: Periodevis. Normalt syn på begge øjne, samsyn i perioder uden skelen. Dobbeltsyn når skelen. "kniber det ene øje i" Latent: 80% af raske befolkning, 80% ud. Kan blive kortvarig manifest v træthed, sygdom, alkohol. Kan give dobbeltsyn. Kan give læsebesvær efter lang tid eller v træthed, konvergensinsufficiens. Bedre belysning og træning. Paralytisk: Kun i dele af blikfeltet. Dobbeltsyn ændrer sig m vinklen. Behandling mod grundsygdommen, derefter mod dobbeltsyn. Okklusion af brilleglas/prismer. Botoxindsprøjtning. De fleste pareser bedres spontant på få mdr. Kan ikke genoptrænes.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile