Head Fjernelse af øje og proteser
Front Fjernelse af øje og proteser
Back - Blindt, smertefuldt øje! (eller kosmetisk/undgå sympatisk oftalmi) Exenteratio = indholdet udtømmes, sklera m muskler bevares m implantat. Enukleatio = hele bulbus fjernes. Maligne svulster, fare for kronisk infektion. Der kan indsættes implantat m fastsyning af muskler. Proteser laves af akryl. Hviler i omslagsfolderne, eller på implantat. Disse er vaskulariseret efter et år, og man kan indoprere en peg hvis bevægeligheden ikke er optimal. Proteserne skal kun tages ud en gang om året, holder mindst 5.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile