Head Thyroidea associeet orbitopati - Graves
Front Thyroidea associeet orbitopati - Graves
Back Cirkulerende thyroidea-stimulerende antistoffer. 30% får TAO. Inflam af de ekstraokulære muskler og fedtvæv. 20% ses forud for thyroideasymptomer. Ofte bilat, 10% unilat (kan debutere unilat) Starter m initiel kraftig inflammation, derefter stationære symp. og aftagende inflam, efter 1-3 år brændt ud med skrumpen af strukturende. Flertallet er rygere - stop bedrer markant forløbet. Symp: - retraktion (90%). Skyldes øget sympatikustonus i levator tarsi. - exophthalmus (60%). Inflam. af vævet. Ikke nødvendigvis symptomer mm der er lagophthalmus => ekspokeratit. Kan sjældent være så voldsomt at n.opticus strækkes til neuropati - Dobbeltsyn (1/3). Seq.til myositten. Oftes inferiores, så medialt og derfra rundt. - hævede øjenlåg, irritation, tørhed. Nedsat synsstyrke (5%), afklemning af n.opticus. Visus, synsfelt, farvesyn. - Altid påvise en lav TSH, høj T3/T4, scanning (pæreformede muskler). Beh: hold pt euthyroid. V.dobbeltsyn i aktiv fase, eller n.opticuspåvirkning gives syst.prednisolen, evt. + ciclosporin. Kirurgi til retraktion (overskær levatorfibre, sammensyning af øjenlåg lateralt. Orbital dekompression: opticusneuropati der ikke bedres ad medicin, eller synstruende exophthalmus. Mejsling af gulv, latealtvæg, nedre medial.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile