Head Retinitis pigmentosa
Front Retinitis pigmentosa
Back Samlebetegnelse for progred. dysfunktion og tab af synssanseceller. Fremskridende natteblindhed og svær, koncentrisk synsfeltindskrænkelse. Tynde retinale kar, knoglesplint-pigmentophobninger. Bleg papil. 1/3 har det som led i et syndrom, multihandikappede. Varierende forløb, men flertallet bliver blinde i løbet af voksenårene.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile