Head AMD
Front AMD
Back 40.000 i Dk. Ofte dobbeltsidig, 1100 blinde om året. Sjældent <60, derefter eksponentielt. Fokal lipidaflejringer i bruchs membran = druser. Gule pletter. Tør = atrofisk. Kun druser og geografisk atrofi (kan se de større koroidale karstammer på lys baggrund). Mølødt syn "markøren bliver væk". Våd = ekssudativ Druser og koroidal karnydannelse, CNV. Fra koroidealkapillærer. Utætte, lækker protein = makulært ødem. Formforvrængning og nedsat visus. Kan komme på dage/uger. Subretinal blødning = pludseligt centralt tab, submakulært kan bryde gennem til vitreus = perifert tab. - subretinal væske, evt.hårde ekssudater. Fluoresceinangiografi viser de nydannede kar. Ubehandlet vil >2/3 få betydeligt synstab inden 5år. Risiko: alder, gener, rygning. V forstadier kan antioxidanter, zink og kobber reducere risikoen for progression m 30%. Beh: tør = kosttilskud våd = gentagne inj. m VEGF-blokkere. Kan forbedre synet og forhindre yderligere tab.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile