Head Iskæmisk retinopati - Arterielle okklusioner
Front Iskæmisk retinopati - Arterielle okklusioner
Back Centralarterie okklusion. Sjælden. Hyperakut ,massivt, smertefrit synstab. Synet reduceres til lys eller håndbevægelser, permanent efter ca. en time. Svækket pupilreaktion Bleg retina pga isk.ødem, cherry red spot i focea centralis (egen blodtilførsel). Især ældre. Embolus eller trombosering, 80%, eks.Arteritis temporalis). Ingen virksom behandling. Grenarterieokklusion: Som central, men kun delvist udfald. Horisontalt afgrænsede! Næsten altid embolier. Ingen behandling, men undersøg embolikilder (UL-hals, ekko, BT, BS, lipider, koag.forstyrrelser)
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile