Head Nethindeløsning - amotio
Front Nethindeløsning - amotio
Back Væske i spalterummet ml pigmentepithelet og fotoreceptorerne = afløsning af fotorecepter = varierende synstab. - Rhegmatogene Hyppigste, 1/10.000/år. Pga glaslegemesammenfald. Ofte foran øjets ækvator. Ubehandlet vil de fleste komme til at omfatte hele retina m tiden. Risikofkt : stigende alder og grad af myopi, intraok.kirurgi, traumer. Tiltagende gardin for øjet. Muligt synsfeltudfald, normal synsstyrke indtil fovea er inddraget. Beh: friske = luk hullet i nethinden, ofte beholde normal synsstyrke. Efter fovealøsning = 50%mister læsestyrke. Hvis prolif.vitreoretinopati, PVR, ardannelse, vil flere OP være nædvendigt, og dårligere resultat. - Traktionsamotio: Bindevævsdannelse trækker retina af. DM m svær prolif. retinopati. Kan opereres m vitrektomi, men mulig recidiv af bindevævsdannelse og ny amotio. - Serøs: Udsivning af væske gn defekt blodretina-barriere. Central serøs chorioretinopati. Subretinal væskeophobning i makula. Yngre, ofte mænd, stressrelatert. Metamorfopsier, sløret syn. Ofte selvlimiterende. Serøs amotio ses også v inflam. i choroidea, AMD, tumorer.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile