Head Rifter i nethinden
Front Rifter i nethinden
Back 10% af de symptomgivende sammenfald. Rifterne giver mek.stimulation = lysglimt. Blødning i glaslegemet. Hyppige, oftest problemfrie. I forbindelse m glaslegemesammenfald giver 35% nethindeløsning. Risikoen kan reduceres m. Faktor 5 v laser (2-3 rækker omkring riften, forhindrer væsken i at brede sig) Tilfældigt opdagede uden symp. skal ikke behandles, sjælden efterfølgende nethindeløsning Andre årsager til blødning i glaslegemet: Iskæmisk retinopati m karnydannelse, AMD, traumer, shaken-baby.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile