Head Katarakt - typer
Front Katarakt - typer
Back Senil katarakt - hyppigste. >60år. 70% af 70årige. 30-40% livstidsrisiko for operation. Kortikal = trekanter ind mod centrum, nukleær = brunlig i midten. Konsekutiv = øget hyppighed v systemiske sygdomme. DM, hypocalcæi. Atopisk dermatit. Gentagne episoder m svær diarre og dehydrering. Kompliceret = sek. til andre øjensygdomme. Kronisk uveit, retinitis pigmentosa. Traumatisk: stumpe (på få dage), penetrerende (hyperakut hvis kapslen beskadiges). kirurgi, stråling. Medikamentel: Steroid, både lokal og systemisk. Kongenit: Både uni og bilat. Arv, rubella, medicin. 1promille. Kan give amblyopi på trods af OP, skelen. Øget forekomst af glaukom. Ingen rød refleks, leukokori. Mere kompliceret OP, ofte først ny linse efter nogle år. LAngvarigt forløb. Sekundært: Prolif af efterladte celler på bagerste linsekapsel. Gradvis forværring måneder eller år efter OP. Sorte uklarheder mod refleks. Laserhul gn bagre kapsel.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile