Head Uveitis - Anterior uveit vs akut glaukom
Front Uveitis - Anterior uveit vs akut glaukom
Back Begge har smerter, snyssløring og ciliær injektion. Begge akutte, synstruende. Uveit har lille, lysreagerende pupil, normalt IOT, sløret forreste kammer. Behandles m steroid Glaukom har middeldilateret, stiv pupil, stærkt forhøjet tryk, uklar, ødematøs cornea. Behandles m øjendråber (prostaglandin, betablokkere) og senere laser
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile