Head Glaukom - generelt
Front Glaukom - generelt
Back Gruppebetegnelse. Opticusneuropati der giver tiltagende synsfeltdefekt. Asymptomatiske, opdages v kontrol. Excavation af papillen. Kan ikke forbedres, men progression kan forhindres. Åben vs lukket kammervinkel 50.000 danskere, heraf 3500 blinde. Der dannes ca. 3ml væske pr døgn. 80% passere gennem trabekelværket til schlemms kanal til venesystemet. Resten passere genen irisroden til subchoroidalt. Normaltrykket er ca 15mmHg, kan have op til 22-29mmHg uden symptomer. Vurdering af tryk: Goldmanns tonometer på spaltelampe, lufttonometer. Gonioskopi ser på kammelvinklen. Normal C/D-ratio ca. 0,4 (afhængig af hvor stor disken er i sig selv) Synsfeltudfaldet sker omkring 30grader til hver side af centrum, skotomer (først plet, så bueformet), evt. nasalt spring. Først relative, så absolutte.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile