Head Skudlæsioner med enkelteprojktil
Front Anfør hvilke typer skudlæsioner med enkelt projektil der forekommer samt disses udseende?
Back

1) berøringsskud, cirkulære (evt stjerne formet, hvor der er knogle under, fx hovedet) kontusions ring, sværtning i skudkanal

2) nærskud, virkulære/ovale kontusioning, sværtning på tøj

3) afstandsskud, kontussionsring, ingen sværtning

4) udskudsåbning, evt overrevet sårrand evt ureglmessig

5) flade knogler brydes klinisk i skudretning 

Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile