Head Knuder på halsen
Front Knuder på halsen
Back Børn: 80% benigne, 20% maligne. Voksne omvendt. Under 20: Inflam.lymfeknuder, kongenit(thyroglos.cyst, dermoidcyste), lymfom 20-40: Spytkirtel(inf., sten, tumor), thyroidea (tumor, inf., struma, lymfom), kronisk inf (TB, HIV) Over 40: Primær eller sek. malignitet (oftes metastase) Symp: Otalgi = dårligt tegn, øvre madveje Dysphagi = øvre madvej, især pharyngo-oesophagalt. Malaise = lymfomer, TB Midtlinje = thyroidea oprind. Biopsi: indkapslet = FNAC, exofoetic = biopsi
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile