Head Dysfoni - organisk - Inflammatorisk
Front Dysfoni - organisk - Inflammatorisk
Back - akut laryngitis: Hyppig, øvre luftvejsinf., non-infektivv råben. Smerte. Spontan resolution. Henvis hvis >4uger) - Kronisk laryngit = langtids stemmemishandling, alkohol, røg. Metaplasi af resp.epitel m keratinisering. Leukoplaki, kan være forløber for neoplasi - Polypper/fremmedlegemer = hyppigt unilat. Som akut laryngit, men ingen bedring før fjernelse
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile