Head Sensorisk høretab
Front Sensorisk høretab
Back Presbyakusis - hyppig. - Tab af hårceller, 1% mistes hvert år. Klinisk fra 60år. Nogle har recruitment = nedsat dynamisk range, tærsklen mellem uhørbart og for højt bliver meget lille). Tab af diskrimination. Høreapp, digititalt, helst 2. Akut ideopatisk - sjælden - Akut, evt. tinnitus/vertigo. Mener at skyldes virus/iskæmi. Støjrelateret - hyppig - Et stort, eller langvarig eksp. >90dB = krav om høreværn. Efter ekspo kan ses et tærskelskift, ulden hørelse. Denne kan blive permanent. Høreapp. Perilym fistel - sjælden - Ruptur af et af vinduerne. Svimmelhed. Kommer efter højt ICP, eller efter evt. stapendektomi. Inflammationer - sjælden mæslinger, fåresyge, meningit, syfilis. Muligvis kronisk OM Ototoxicitet - aminoglykosider, cytotoxica. Salicylater og quinin har reversibelt tab. Tumorer - sjældne - Progressivt unilat høretab m tinnitus. MR. Evt. OP/stråling
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile